Dbamy o Lokalne Dziedzictwo Kulturowe

Dzisiaj Sekretarz TPB Piotr Podsiadło przekazał publikacje wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Będzina Bibliotece Nauk o Ziemi czyli specjalistycznej bibliotece Uniwersytetu Śląskiego.
 
W bibliotece wydzielono część księgozbioru, dotyczącą Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Kolekcja ta, objęta nazwą Zbiory Regionalne stanowi unikatową część zbiorów.