232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja!

Dzisiaj przypada 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja!
 
Uroczystości przy pomniku na placu 3 maja poprzedziła Msza Święta w kościele Świętej Trójcy, której przewodniczyli Kanclerz Diecezji Sosnowieckiej ks. Mariusz Karaś oraz Ekonom Diecezji ks. Paweł Rozpiątkowski.
 
W miejskich uroczystościach wziął udział Poczet Sztandarowy Towarzystwo Przyjaciół Będzina wraz z delegacją, która złożyła kwiaty pod pomnikiem „Poległym za Wolną Polskę”.
 
Po uroczystościach członkowie TPB, którzy reprezentowali różne organizacje, zrobili wspólne, pamiątkowe zdjęcie.