Członkowie Wspierający

Na mocy § 9 Statutu Towarzystwa Przyjaciół Będzina w poczet członków Towarzystwa przyjęto także inne organizacje w charakterze członków wspierających. Są to sprawdzeni partnerzy, od lat aktywnie współtworzący nasze działania.

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Będziński odział Związku, od lat kierowany przez kpt. Henryka Smogóra, wspiera wszelkie przedsięwzięcia realizowane przez Towarzystwo, m.in. wieczory klubowe, wigilie i kwesty. Kombatanci, a z czasem w zastępstwie ich rodziny, kwestują z nami na rzecz ratowania zabytków będzińskiej nekropolii.

Klub Absolwenta przy MZS nr 1 w Będzinie

Powstał z inicjatywy Marcina Lazara w 2003 roku, zrzesza uczniów i absolwentów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Będzinie. Umożliwia młodzieży skuteczne uczestnictwo w życiu publicznym, pokazuje młodym ludziom, że warto podjąć się realizacji pomysłów, które rodzą się w ich głowach. Klub Absolwenta – młodzież w charakterystycznych żółtych koszulkach, jest członkiem wspierającym Towarzystwa od 2005 roku.

Szkolny Wolontariat OKO

Od 2002 roku działa w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Będzinie pod opieka pedagogiczną Barbary Cempury. Na stałe współpracuje m.in. z Domem Dziecka w Sarnowie, Związkiem Niewidomych oraz schroniskiem dla zwierząt w Milowicach. Młodzi wolontariusze wspierają także imprezy organizowane przez TPB. Szkolny Wolontariat jest członkiem wspierającym od 2014 roku.

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych w Będzinie

Będziński MZBM, jak wynika z kronik naszego Towarzystwa, jest członkiem wspierającym od 2005 roku.