Majówka 2019

W dniu 11 maja członkowie Towarzystwa Przyjaciół Będzina uczestniczyli w tradycyjnej majówce.
Tym razem byliśmy w najstarszym w Polsce opactwie cystersów w Jędrzejowie. W muzeum wsi kieleckiej w Tokarni zwiedzaliśmy zachowane XVIII  i XIX wieczne obiekty takie jak dwór, szkoła, apteka, gabinet lekarski, wiatraki, chałupy mieszkalne z wyposażeniem. Na zakończenie majówki dotarliśmy do ruin XIII wiecznego zamku w Chęcinach, gdzie poznaliśmy jego historię.


Halina Szastak